55,461 Reputation

10 yesterday
+10 10:34 upvote
10 Dec 7
10 Dec 5
30 Nov 29
10 Nov 27
10 Nov 26
10 Nov 23
10 Nov 19
50 Nov 15
10 Nov 4
20 Oct 31
-10 Oct 29
10 Oct 26
30 Oct 22
10 Oct 16
10 Oct 7
10 Oct 4
10 Oct 1
10 Sep 30
10 Sep 29
10 Sep 28
10 Sep 23
10 Sep 21
10 Sep 19
50 Sep 17
20 Sep 4
10 Sep 2
10 Sep 1
10 Aug 31
20 Aug 29